Tjenester

Personlig oppfølging, rådgivning og konsulentbistand

Inspirert Ledelse jobber med å implementere ledelsesystemer som gir et godt rammeverk for drift, utvikling og forbedring. Vi har erfaring fra et bredt spekter av bransjer. Hvert system tilpasses den enkelte bedrifts behov, kultur og ressurser. Inspirert ledelse handler også om lederskap. Vi kan være den samtalepartneren du som leder trenger.

Innføring av kvalitets- og ledelsessystem

Prosesskartlegging

Dokumentsamling ISO 9001:2015

Bli klar til ISO-sertifisering

Opplæring av internrevisorer

Valg av elektronisk styringssystem

Lederutvikling

Få klarhet på visjon og verdigrunnlag

Mål som inspirerer