Et tilpasset ledelsessystem, gir et godt rammverk å jobbe innenfor.

Resultatet er økt verdiskaping og målopnåelse.

Inspirert Ledelse

 

Kvalitet- og ledelsesstyring er helt avgjørende for en bedrifts utvikling og suksess.

(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IK-HMS og andre) 

Det handler om godt lederskap, planlegging, målsetninger, tydelige rutiner og forbedring. Resultatet er fornøyde kunder, økt verdiskaping og et godt arbeidsmiljø der alle går i samme retning. 

Inspirert ledelse jobber med å hjelpe bedrifter å innføre struktur og bevissthet om bedriftens prosesser og arbeidsrutiner, samt hvordan sette dette i et system som bidrar til forbedring og økt verdiskaping. Jeg kan tilby ulike bedriftsinterne leder- og utviklingsprosesser, skreddersydd prosess for den enkelte bedrift, og tilpasset etter deres behov og ressurser. 

Resultatet er:

 • Utøvelse av Inspirerende lederskap
 • Motiverte medarbeidere
 • Fornøyde kunder
 • Bærekraftig drift
 • At mål blir nådd
 • Utvidet verdiskaping

Gjennom:

 1. Enkle og solide systemer, og kvalitetsledelse
 2. Mentoring og coaching av ledere

Jeg hjelper ledere å finne tak i sine sterkeste sider slik at de kan utøve, nettopp, inspirerende lederskap. Målet er å inspirere og støtte mennesket bak lederen slik at hun kan engasjere, veilede og støtte medarbeidere og kollegaer.

– Sissel Chr. Heines –

Organisasjonsutvikling

 • Ledelsessystem – et godt rammeverk
 • Visjon og verdigrunnlag

Et godt ledelsessystem med klare rammer å jobbe innenfor.
Slik vet alle i bedriften hva de skal jobbe mot, med tydelige rutiner som beskriver hvordan.

Lederutvikling

 • Inspirerende lederskap.
 • Å lede fra overskudd og inspirasjon.

Hvem er du? Personen bak lederen, og hva du har med deg?
En god leder er bevisst egne styrker og svakheter. Det handler altså om selv-ledelse først og fremst.

Kontinuerlig forbedring